ADD+ART 2021 és un congrés virtual que, immers en el context global de control, descontrol i aïllament, està orientat a debatre i posar en comú projectes i recerques entorn els mecanismes de producció, les estratègies de formalització de processos i la configuració de nous espais, per a la materialització de les pràctiques artístiques i la seva interacció amb l’espai social.

El congrés ADD+ART 2021 es celebrarà el 7 i 8 de juliol de 2021 de forma virtual.
>> INCRICPCIONS

Organitza:

— Projecte de recerca IN>TRA2. La lectura como práctica artística: nuevos modelos de decodificación creativa (PGC2018-093862-B-C21). Projecte de recerca del Ministeri d’Educació, Ciència i Universitats. Universitat de Barcelona.

— IDENSITAT en col·laboració amb Casa Planas, Le BBB centre d’art i La Escocesa / Projectes ART ⇆TERRITORI i DIES amb el suport d’Euroregió Pirineus Mediterrània i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Més informació www.addplusart.net