INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la teva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web www.areavisual.org titular: AREAVISUAL PROJECT SLU (Des d’ara AREAVISUAL)

Tota persona física o jurídica que accedeixi a la web (l’Usuari) haurà d’utilitzar la mateixa, així com els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal i Condicions d’Ús i Política de Privacitat, així com amb la llei, la moral i l’ordre públic. En accedir a aquest web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present Avís Legal i de les Condicions i Política de Privacitat.

COM REGISTRAR EN AREAVISUAL.ORG

Per a la utilització del servei que AREAVISUAL.ORG proporciona, haurà de complimentar el formulari de registre de l’Usuari, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).

Heu de seleccionar el nom d’usuari i contrasenya i els ha de conservar i utilitzar amb la diligència deguda i serà l’únic responsable de l’ús que faci del mateix.

En el supòsit en què perdi o s’oblidi la contrasenya, haurà de seguir les indicacions que AREAVISUAL.ORG posa a la seva disposició sota la pestanya “¿Ha oblidat la seva contrasenya?” A la pàgina d’inici del lloc web.

Un cop s’hagi registrat com a usuari i hagi acceptat les presents Condicions d’Ús i la Política de Privacitat, haurà de configurar el seu Perfil AREAVISUAL.ORG i estarà a punt per començar a utilitzar els serveis que oferim.

En cas que desitgi rebre notificacions de AREAVISUAL i mantenir-se al dia de totes les nostres novetats, haurà d’escollir l’opció “Subscripció a Newsletter” a la barra superior de la pàgina principal.

CONDICIONS DE REGISTRE

– Podran registrar-se com Usuaris de AREAVISUAL.ORG totes aquelles persones físiques majors de 16 anys. Mitjançant l’acceptació del present AVÍS LEGAL garanteix que és major de 16 anys i es fa responsable d’aquesta declaració. AREAVISUAL podrà, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb vostè. Perquè demostri que és major de 16 anys, sol·licitant-li que aporti fotocòpia de qualsevol document acreditatiu. En el cas en què no enviï la informació sol·licitada en el termini indicat, AREAVISUAL podrà bloquejar o cancel·lar el seu Perfil de Usuari. En el supòsit en què AREAVISUAL tingui coneixement que un menor de 16 anys s’ha registrat com a usuari en el seu lloc web, podrà en qualsevol moment i sense previ avís, cancel·lar el seu compte. – Queda prohibit el subministrament de dades falses, de manera que si AREAVISUAL detecta dades falses o incorrectes en el seu Perfil, podrà cancel·lar el seu compte AREAVISUAL. – Així mateix, queda prohibida la creació de Perfils de terceres persones sense la seva autorització. En cas que AREAVISUAL tingui coneixement que ha creat un Perfil d’una tercera persona sense la seva autorització, podrà cancel·lar el seu compte definitivament.

COM FUNCIONA AREAVISUAL

Un cop ha omplert el formulari de registre, rebrà un mail de confirmació. Depenent dels filtres anti-spam del seu programa de correu electrònic, s’haurà de mirar que aquest mail no estigui en “correu no desitjat”.

Un cop confirmat el seu registre a través de l’enllaç que li apareix en el mail, ja pot accedir a AREAVISUAL.ORG

Tot l’entorn AREAVISUAL.0RG està pensat per a l’usuari facilitant un funcionament intuïtiu. Si vol estar sempre informat, feu-vos fan de la nostra pàgina a Facebook o Seguiu-nos a Twitter.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DEL CONTINGUT PROPORCIONAT

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de AREAVISUAL i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos. Queden reservats a favor de AREAVISUAL tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu: – Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web AREAVISUAL.ORG.- la tecnologia, els programes d’ordinador, l’arquitectura de navegació, els codis font de les pàgines web; – Textos, fotografies, audiovisuals, sons; – Base de dades; – Logotips, marques i signes distintius

RESPONSABILITATS AREAVISUAL

AREAVISUAL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà respon

RESPONSABILITATS AREAVISUAL

AREAVISUAL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació al contingut del lloc web, AREAVISUAL es fa únicament responsable del contingut proporcionat / pujat / penjat per AREAVISUAL, sense ser en cap cas responsable de qualsevol contingut que puguin proporcionar, penjar o compartir els Usuaris. Aquests es responsabilitzaran en tot cas del seu propi contingut (veure política de privacitat

No obstant això, AREAVISUAL farà tot el possible per vigilar la legalitat dels continguts, imatges, opinions, comentaris i altres informació que es comuniquin a través del servei i del lloc web.

En cas que AREAVISUAL detecti o tingui coneixement de la il·legalitat dels continguts, imatges, opinions, comentaris i altres informació que sigui proporcionada / pujada per un Usuari a través del servei i del lloc web, prendrà les mesures que consideri oportunes, podent cancel·lar definitivament el Perfil de dit Usuari i fins i tot interposant totes les accions legals consideri convenients per tal de defensar els drets i interessos de AREAVISUAL i els de la resta dels Usuaris.

Si en algun moment és vostè. Qui detectes o té coneixement de la il·legalitat de qualssevol continguts, li preguem que ens ho facis saber a través de correu electrònic a areavisual2@gmail.com.

USOS NO PERMESOS

1) Es compromets a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

1. Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé AREAVISUAL o els legítims titulars dels drets, incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

2. Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

2) L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

3) Fer servir AREAVISUAL per molestar o assetjar a altres usuaris o per violar els seus drets, especialment, els de propietat intel·lectual, intimitat, honor i imatge.

4) Utilitza AREAVISUAL per dur a terme actes o comentaris racistes, difamatoris, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que de qualsevol altra manera vagin en contra de l’ordre públic o els bons costums o resultin clarament il·lícits o il·legals.

5) Intentar obtenir de qualsevol manera i mitjançant AREAVISUAL dades de caràcter personal d’altres Usuaris sense el seu previ coneixement i / o consentiment.

6) Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal o en les Condicions i Política de Privacitat, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar , deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de AREAVISUAL.

7) Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a AREAVISUAL o a tercers, sense que hagis obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per 8levar a terme l’ús que fas o pretens fer.

9) Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts AREAVISUAL o de tercers, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

10) Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de AREAVISUAL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

11) La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la teva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

12) Si AREAVISUAL cancel·la el teu compte, NO crearàs una altra sense el nostre permís.

En el supòsit en què AREAVISUAL detecti usos no permesos prendrà les mesures que consideri oportunes per a impedir-los, podent cancel·lar definitivament el Perfil de dit Usuari i fins i tot interposar les accions legals consideri convenients per tal de defensar els drets i interessos de AREAVISUAL i els de la resta dels Usuaris.

MENORS D’EDAT

Els pares, tutors o representants legals seran responsables de tots els actes realitzats en ús d’aquesta web pels menors al seu càrrec d’acord amb la normativa vigent.

AREAVISUAL garanteix la protecció del menor quant als continguts que AREAVISUAL proporciona a la web, però NO pel que fa als continguts que els Usuaris puguin proporcionar.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de complir les condicions que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de AREAVISUAL. Tot enllaç de tercers a aquest lloc web haurà de ser a la seva pàgina principal o d’entrada.

No podràs reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del lloc web, ni l’aparença gràfica del mateix, ( “look and feel”), ni realitzar marcs ( “frames”) ni enllaços ensamblats ( “link inline”) de les pàgines de AREAVISUAL. No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc web. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web o sobre AREAVISUAL.

No es declararà ni donarà a entendre que AREAVISUAL col·labora o és un soci col·laborador, recomana i / o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix el enllaç.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre AREAVISUAL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de AREAVISUAL dels seus continguts o serveis.

Llevat que es manifesti el contrari, AREAVISUALno ofereix ni comercialitza per si mateix, ni per mitjà de tercer la informació, continguts i / o serveis disponibles a les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Com a usuari, per tant, has d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les pàgines enllaçades.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a AREAVISUAL, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per AREAVISUAL. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.

A causa de que AREAVISUAL no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al lloc web l’usuari reconeix i accepta que AREAVISUAL no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol productes que es comercialitzi en els mateix.

PUBLICITAT

Declares conèixer i acceptar que en el servei que AREAVISUAL t’ofereix s’inclou publicitat de serveis o productes de tercers aliens a AREAVISUAL, i que des del teu Perfil podràs accedir-hi.

Protecció de dades

Les dades que et demanem per fer efectiu el teu registre en AREAVISUAL, són únicament el teu nom i cognoms, edat, sexe i correu electrònic i es tractaran d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LO 15/1999, de 13 de desembre) i, si escau, s’integraran en un fitxer automatitzat anomenat “Usuaris”, el responsable i titular del qual és AREAVISUAL que es troba registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En cap moment les dades seran cedides a tercers que no siguin AREAVISUAL

AREAVISUAL establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els afectats podran exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició indicant clarament nom i cognoms i amb còpia del seu D.N.I./ Passaport o N.I.E. pel mitjà següent:

Correu electrònic dirigit a: areavisual2@gmail.com

La resposta als formularis plantejats per part de AREAVISUAL per rebre informació de l’Usuari, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’Usuari a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per AREAVISUAL

En el cas que les dades personals proporcionades canviïn, preguem et posis en contacte amb nosaltres perquè aquestes dades responguin amb veracitat a la teva situació en cada moment.

BAIXA DEL SERVEI AREAVISUAL

Per donar-se de baixa del servei AREAVISUAL has d’entrar a “el meu perfil” i escollir l’opció “Donar-me de baixa de AREAVISUAL” i seguir les instruccions.

AREAVISUAL es compromet a esborrar tots els continguts que pogués disposar un cop coneguda la decisió de donar-te de baixa.

MODIFICACIONS

AREAVISUALse reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, incloent el present Avís Legal i / o les Condicions i Política de Privadesa, així com la seva configuració i prestacions en qualsevol moment. Aquests canvis seran efectius a partir del moment en que apareguin en el lloc web de AREAVISUAL. S’entén que els acceptes, llevat que decideixis cancel·lar i donar de baixa el teu compte.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal o les Condicions i Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola, llevat que les normes de protecció dels consumidors i usuaris estableixin l’aplicabilitat d’una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, AREAVISUAL i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Barcelona llevat que per aplicació imperativa de les normes de protecció dels consumidors i usuaris siguin altres els tribunals competeixen