El govern central va aprova la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, en el Consell de Ministres del passat dia 20.
A traves d’un Reial Decret Llei, la nova organització suposarà canvis importants en la manera d’organitzar la formació per a les persones treballadores ocupades i en situació d’atur.

La normativa, que s’acaba de publicar en el BOE, contempla entre d’altres les següents mesures:

Definició d’un marc de planificació estratègic plurianual amb possibilitat de convocatòries plurianuals.
Transformació de l’òrgan de governança i dels òrgans de participació dels agents socials a nivell sectorial estatal.
Utilització de la concurrència competitiva per a totes les entitats de formació inscrites o acreditades en un únic registre.
Possibilitat d’utilitzar diferents instruments per a la provisió de l’oferta: el xec formació per a persones treballadores en situació d’atur o qualsevol règim de contractació pública per als ocupats.
Concreció dels % màxims a percebre per part de les entintats que impartiran les accions formatives: 25% abans de l’inici, 35% un cop iniciades, i un pagament final de com a mínim el 40% un cop finalitzada i justificada l’acció.
Enduriment de les condicions de participació de les pimes: cofinançament de la formació programada a les empreses o vinculació del finançament del permís de formació al crèdit disponible (420€ per a les pimes de cinc o menys persones treballadores).