Davant l’obligada i urgent renovació de la direcció de la CCMA, Per un procés que superi les quotes de partit i aposti per uns mitjans independents, veraços i de qualitat, el Consell Editorial d’AREAVISUAL interpretant el sentit majoritari de la comunitat de professionals de l’av català, signa el següent Manifest:

És un imperatiu legal i moral que el Parlament acompleixi la renovació de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com les direccions dels seus mitjans i d’aquells on té participació, i s’afrontin d’una vegada els reptes i amenaces que suposa la ràpida transformació del sector. Els canvis de fons en els hàbits de consum de la informació i l’entreteniment, l’impacte monopolístic i homogeneïtzador de les plataformes globals, l’eclosió de les fake news i la devaluació informativa, amenacen tant els serveis públics com a les llengües i cultures minoritzades.

És urgent bastir una estratègia a curt, mitjà i llarg termini, que fugi del tacticisme polític. Els mitjans de comunicació públics, democràtics, plurals i en català són una eina fonamental per construir un futur compartit al nostre país. El mandat de l’actual Consell de Govern de la Corporació està caducat des de fa anys. I la llei que estableix el nou mecanisme d’elecció es va aprovar l’octubre del 2019. La renovació urgeix i s’ha de fer per la majoria qualificada d’un mínim de dos terços del Parlament, però amb això no n’hi ha prou. Hi ha un gran perill que aquest mecanisme que busca el pluralisme es desvirtuï i serveixi per, una altra vegada, col·locar persones només amb criteris partidistes, a través d’una negociació de repartiment de cadires entre formacions polítiques.

Emplacem, doncs, totes les forces parlamentàries democràtiques a cercar un ampli consens, abandonar els interessos de partit i acomplir el procés d’elecció de la nova direcció de la Corporació escoltant a tots els sectors implicats: col·legis i organitzacions professionals, entitats culturals i de la societat civil en general, i representants dels treballadors i treballadores de la CCMA. Només així ens podem assegurar que al capdavant dels mitjans públics de la Generalitat hi hagi persones amb mèrits rellevants i acreditats per a un projecte de gestió innovador i independent, i que tinguin com a únic objectiu fer de la CCMA un motor al servei de la informació rigorosa i plural que sigui una referència, per a tota la societat, de la creació de continguts de qualitat, de la indústria audiovisual i de la revitalització de l’ús social del català.

No podem permetre que els mitjans de la CCMA siguin tractats com un pastís per repartir entre els partits, perquè això els desprestigia i impedeix que siguin coordinats i dirigits per professionals amb voluntat de servei públic. Només una direcció professional de veritat a tots els nivells pot afrontar amb garanties els reptes pendents i impulsar una imprescindible renovació general que avanci amb eficàcia en innovació, transparència i democràcia interna.

Anem tard, sobretot perquè el català retrocedeix en ús social (i precisament és en l’àmbit audiovisual on està en més inferioritat) mentre els mitjans de la CCMA són, cada vegada més, l’objectiu de sectors autoritaris i reaccionaris. Necessitem mitjans forts, independents i veraços per combatre la proliferació de notícies falses, i capaços d’afrontar la pressió creixent de les notícies precuinades dels gabinets de premsa i de superar la dependència de les agències de notícies. Una societat democràtica no pot deixar la comunicació només en mans de grups privats per les servituds que això implica respecte dels grans poders econòmics.

Sense mitjans públics independents i al servei de la ciutadania no hi ha democràcia