El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) elaboraran un conjunt de continguts audiovisuals adreçats a les famílies per detectar conductes de risc dels menors d’edat quan aquests utilitzen les pantalles, així com per promoure un ús responsable de les mateixes. A la vegada, els dos organismes promouran actuacions conjuntes, com ara sessions informatives i campanyes.

El president del CAC, Roger Loppacher, i el president del CST, Eusebi Cima, han signat un conveni de col·laboració que estableix les actuacions que durà a terme cada institució. El CST disposa d’una Unitat d’Atenció al Joc Patològic i altres Addicions no tòxiques, que és la que es farà càrrec de les actuacions concretes. El conveni 1ue s’ha signat a la seu del CAC preveu, igualment, l’intercanvi de recursos i d’informació sobre aquestes matèries, així com la difusió per les xarxes socials respectives.

+ info en aquest enllaç: CAC

 

f