El CAC ha amonestat a TV-3 per un “desequilibri informatiu” a l’tractar les relacions sobre Catalunya i Espanya. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha recordat a la cadena autonòmica catalana la seva missió de ser un “servei públic” i garantir “el pluralisme polític”. Això s’ha produït al CAC, després d’un ple sobre els documentals i programes de reportatges sobre les relacions entre Catalunya i Espanya emesos a TV-3. A la vista del material emés s’ha arribat un acord en el qual es constata “un desequilibri informatiu” en aquests espais al no oferir “diversos punts de vista” ni “els diferents posicionaments de la societat catalana”. L’acord ha sortit endavant amb dos vots a favor (els dels consellers nomenats a proposta de PSC i de PP, Carme Figueres i Daniel Sirera) i amb el vot en contra del seu president, Roger Loppacher.

ACCÉS A LA ANÀLISI DE CONTINGUTS FET PEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Per tal d’avaluar el control de compliment de l’Acord 27/2018, del propi CAC sobre equilibri en continguts l’Àrea de Continguts ha elaborat l’Informe 59/2021 Emissió de documentals i programes de reportatges en relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat (7/3/18 a 23/4/21). L’objecte d’aquest informe ha estat analitzar la presència, en les emissions de TV3 i el 33, de documentals o programes de reportatges que tractin, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol o que s’ocupin d’experiències de formes de relació entre altres territoris del món que es puguin traslladar a Catalunya i l’Estat espanyol.

Entre el 7 de març de 2018 (data de l’Acord 27/2018 del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi del programa Sense ficció. 1-O) i el 23 d’abril de 2021, TV3 ha emès 22 documentals o programes de reportatges que tracten, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol.

La majoria d’aquests documentals o programes de reportatges formen part de dos programes regulars de la graella de TV3:  9 s’emeten en el marc del 30 minuts, una xifra que suposa el 9,9% dels 91 programats, sobre qualsevol tema, durant el període analitzat; i 8 al Sense ficció, el 7,1% dels 113 programats.

Quant al tema de què s’ocupen,

 • 17 espais (el 77,3%) s’ocupen, de manera central, de fets d’actualitat relacionats amb el procés polític que porta a l’1-O i les conseqüències polítiques, legals, judicials i de mobilització social que se n’han derivat:
   
 • 9 espais analitzen fets diversos en relació amb l’1-O.
 • 5 tracten sobre el judici de la Causa especial 20907/2017.
 • 2 s’ocupen de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.
 • 1 s’ocupa del paper de la ultradreta a Catalunya (i a la resta de l’Estat), la ideologia i la incidència de la qüestió territorial en el seu desenvolupament.
   
 • 4 espais (18,2%) tracten, des d’un vessant històric, diferents aspectes que guarden relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.
   
 • 1 espai (4,5%), Federal, aborda la presentació teòrica d’un model d’organització política i territorial dels estats, el federalisme, que, segons el relat, donaria resposta, també, a la qüestió de la relació territorial entre Catalunya i l’Estat espanyol. Aquest documental va ser emès finalment pel Canal 33.

El Ple del CAC, constata l’incompliment de l’Acord del CAC 27/2018, de 7 de març, mitjançant el qual s’instava TV3 que, en compliment de les missions de servei públic i atès el debat polític existent a la societat catalana, els documentals d’autor o de tesi que emeti, en conjunt, responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana, i de fet, ha sorgit desprès que fa mes d’un any Fédéralistes d’Esquerres es queixes demanant la intervenció de el CAC causa de la “negativa fàctica” de TV-3 a emetre el documental ‘Federal’, produït i realitzat per Minimal Films i dirigit pel cineasta Albert Solé, que a la fi va veure la llum a el 33.