Convocatòria subvencions de l’Institut Ramon Llull  
Data límit: 20 de juny de 2019
Encara resta oberta la convocatòria de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya: Objecte:  regir la concessió de subvencions per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya, sempre que es compleixin els requisits següents:Les produccions audiovisuals s’hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria. La subtitulació s’ha de realitzar durant l’any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud.S’entén per produccions audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió.No són objecte d’aquesta convocatòria:Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.Les produccions audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l ’àmbit de les arts visuals.Les produccions audiovisuals emmarcades en l’àmbit de la formacióPersones beneficiàries: les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA  o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.ConvocatòriaFormulari de sol.licitudData límit: 20 de juny 2019