En aquest treball apareixen els apartats de Producció, amb estudi d’inversions i pressupostos de les distintasa empreses , anàlisi de coproduccions, producció europea de ficció, exportació de films europeus, amb anàlisi de quotes en relació a extrcomunitarios, models TVOD, arxius.

També en el capítol de serveis audiovisuals destaca l’anàlisi de la reforma dels models AVMSD, etc … Finançament d’aquests serveis etc …

En el capítol MARKETS s’analitzen mercats de diferents països i es analzia la maduresa de cada mercat, l’erosió del sistema d’anuncis televisius o el creixement dels sistemes de pagament en SVOD, etc …

Finalment en el capítol de PLAYERS trobem una anàlisi dels grups euripeos, els broadcasters públics, i els nous itnermediarios en la distribució de films: els VODS, canals infantils,

La comunitat de professionals Areavisual pot descarregar-se aquest estudi en aquest enllaç