+ info: CAC

El CAC prepara un especial sobre “Fake News” pel que demana aportacions fins a meitats d’abril

“Les notícies falses, les bombolles informatives i els algoritmes son tres elements que tenen una vida autònoma i com a tals poden ser analitzats. No obstant això, la seva notorietat actual es deriva de la seva cooperació que dóna com a resultat un autèntic sistema de construcció de realitats paral·leles. Sempre hi ha hagut manipulació informativa i notícies falses, però en un entorn de canals de comunicació limitats, professionalment organitzats i amb sistemes de contrapès institucionalitzats, la detecció de les falsedats era potencialment alt i en el seu cas penalitzat, seguint les regles de la responsabilitat editorial. Això ha canviat radicalment en l’entorn de la societat xarxa. D’una banda, els canals de distribució i els dispositius d’accés a la informació s’han multiplicat exponencialment i, de l’altra, els actors en disposició de produir i distribuir continguts s’han multiplicat i han variat sutipología. Als actors professionals que produïen la informació seguint un conjunt de convencions, que incloïen la separació de la informació de l’opinió, la verificació dels fets, la triangulació i pluralitat de fonts i un conjunt de rutines professionals que articulaven la selecció (gatekeeping) dels esdeveniments i temes que es convertien notícies, se’ls han sumat ara nous actors corporatius i individuals que no segueixen o no estan obligats a seguir cap d’aquelles regles per organitzar la seva activitat.