El Tribunal Constitucional, en forma de resolució de recursos presentats pel PP, escapça i dilueix lleis que protegeixen l’ús del català a les grans pantalles dels cinemes de Catalunya.

Ha emès sentència sobre els recursos contra la Llei del Cinema Català (plantejat l’any 2010), la Llei de Consum de Catalunya, la Llei d’Acollida d’Immigrants i la Llei Audiovisual de Catalunya. El TC considera que un 50% de les quotes vagin destinades al foment del cinema en català és desproposcionat i creu oportú fixar aquesta quota de films doblats o subtitulats en català en un 25% que no s’ha de superar. Tot i així, el TC ha desestimat el recurs del PP contra la llei del cinema, que el Parlament de Catalunya va aprovar el 2010.

Ara mateix la situació del doblatge al català és una lluita constant per la aconseguir una normalització lingüística a les nostres pantalles on la “discriminació positiva” de la nostra llengua “mai ha d’excloure la llengua castellana” segons ha determinat el TC.

Respecte la Llei de l’Audiovisual el TC no dóna del tot la raó al PP que l’any 2005 va denunciar que la norma donava un ús “desmesurat al català”. El tribunal opina que el que fa la Generalitat és “perseguir la normalització lingüística”. Tanmateix, el TC també avala que un dels criteris per a l’adjudicació de canals de televisió sigui el grau d’ús del català, no considerant inconstitucional el fet que el català sigui la llengua vehicular de la Televisió de Catalunya