El Grup Godó acaba de signar un acord, segons el qual, ven 8TV al propietari de Teve.Cat, Nicola Pedrazzoli, que tindria la voluntat de rellançar el canal amb un plantejament molt diferent. Aquest acord que s’acaba de signar està supeditat al vistiplau del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que com es sabut, detenta les concessions administatives del TDT.  Segons expliquen persones properes a ambdues parts sembla que la venda es podría tancar amb una xifra del ordre dels deu milions d’euros.

El Grup Godó, ha explicat, per la seva banda, que “ les circumstàncies els han superat i al·leguen que ha arribat el moment de passar el relleu “a un nou operador” que podrà aprofitar la feina feta fins al moment en benefici de la televisió a Catalunya i la seva audiència”.

La clau de la nova etapa que proposa Pedrazzoli aniria en la línea de plantejar “una producció diferent, més basada en la proximitat”. De fet, Pedrazzoli, que canalitza aquesta operación a través de l’empresa OC 2022 serà la que es quedarà el canal múltiple que té Godó amb cobertura a tot Catalunya, va ser rsponsable de Canal Català i, des de fa uns mesos gestiona Teve.Cat.

Els motius que des del grup Godó argumenten per la venda del canal 8TV serien el retard en l’apagada analògica definitiva, la caiguda del mercat publicitari, i  l’aparició de nous operadors a Catalunya i a nivell estatal –aquests últims “sotmesos a regulacions diferents i sovint més permissives”– i els nombrosos “canvis normatius i tecnològics”.