ESPECIALISTES DE TELEVISIONS DE TOT EL MÓN, INTERESSATS EN LES OFERTES DE “TELEVISIÓ PERSONALITZADA” D’KONODRAC

Entre els dies 6 i 7 d’abril va tenir lloc a Ginebra el simposi “Broadhinking 2016” potenciat per l’EBU-EUR on Konodrac va presentar el seu concepte de “analítica per a la televisió personalitzada” a través de la seva eina 360AudienceFlow® “.
Jordi Gilabert i Ferran Muñoz, màxims exponents de l’empresa, van explicar en la seva ponència la necessitat que requereix la “televisió personalitzada” de conèixer cada espectador de forma precisa, a fi de proposar-li, en els dispositius adequats, continguts i informació específica del seu interès … “El concepte Analítica de Consums, -va explicar Jordi Gilabert-, posa al centre de la investigació a l’espectador, per comprendre el seu comportament i interessos a fi d’oferir-continguts adequats.
360AudienceFlow® a la fi, genera coneixement sobre els espectadors en els diferents dispositius per millorar els continguts que se’ls ofereixen. L’eina també analitza totes les plataformes de distribució que arriben a l’espectador i ofereix la possibilitat de proposar continguts que interessin a cada espectador individualitzat.
Aquesta eina de Konodrac ofereix a les televisions el gran avantatge estratègica de disposar de les seves dades  sobre consum que s’obtenen del “big data” i les analítiques en temps real, subministrar coneixement adequat en tota la cadena de valor: -productors, programadors, anunciants etc … – per això utilitza tres processos: captura de dades procedents de l’emissió en temps real o del diferit, agregació d’aquestes dades per facilitar mètriques unificades -nombre d’espectadors en temps real, espectadors únics o temps de visionat- i analítica – per detectar els segments d’espectadors segons interessos comuns i per diferents patrons de consum. Finalment, a partir de tots aquests paràmetres podrem personalitzar de manera precisa l’experiència de TV per a cada espectador mitjançant missatges individualitzats en el seu Smart TV o en els seus dispositius mòbils ..
Jordi Gilabert, màxim responsable de Konodrac, ha explicat que “després de la ponència de Ginebra existeix major coneixement global de les nostres activitats i especialment de la nostra eina” 360AudienceFlow® “. Tot això confirma el nostre lideratge en “televisió personalitzada”