El passat 30 de setembre, el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) organitzava la seva 13ena Diada de les Telecomunicacions a Catalunya, amb una àmplia oferta temàtica que, com ja és habitual de fa anys, anà més enllà de les qüestions merament tecnològiques. Cosa que explica en bona mesura l’èxit de convocatòria, amb 1.200 professionals assistents.

Enguany, la jornada tenia com a lema “cap a una nova era digital: la tecnologia al servei de les persones”, i exemplificà l’interès creixent dels professionals TIC en participar activament en la reflexió dels serveis i continguts de l’ecosistema digital. Un ecosistema en el que el sector audiovisual és un dels elements claus. Així, un dels temes destacats de la jornada ha estat el de la ludificació (o gamificació) on a partir dels videojocs, s’han generat noves ofertes que generen un creixen ventall d’opcions, tant el terreny de l’aprenentatge o l’educació al de la medicina.

És des d’aquesta perspectiva de l’evolució dels continguts cap un concepte de serveis a les persones, siguin lúdics, professionals o de tota mena, que el món de les TIC i el de l’audiovisual troben –i trobaran més encara– espais d’estreta col·laboració i noves expectatives empresarials i creatives. A l’igual que l’evolució des de les TIC del concepte d’Smart City ha traspassat de fa temps els límits de la gestió dels espais i infraestructures urbanes, per adreçar-se directament a les persones que hi viuen o hi treballen, l’audiovisual ha de saber trobar noves formes d’oferir propostes de gran valor afegit que s’integrin en aquest terreny de reptes i oportunitats. Talent i molt de R+D+I.

Precisament el sector dels videojocs és un gran exemple. Catalunya hi ha anat assolint un paper més i més destacat en aquests darrers anys, tant a nivell creatiu com industrial. Aquest rol de sector ja gens testimonial ha significat que, també a nivell acadèmic, hagin aparegut tot un seguit d’ofertes formatives, tant de grau i postgrau universitari com no reglades, que han anat a cobrir una creixent demanda, tant del mercat laboral com d’interès entre les noves generacions d’estudiants. Uns nous estudis que estaven representats a la taula rodona per dues de les ofertes privades universitàries, al costat de Raúl Herrero, director de producció de Digital Legends. Una de les empreses de major èxit internacional amb seu a Barcelona, que tingué l’encert d’apostar fa uns anys a fons pel llavors nou sectors dels videojocs per als mòbils, quan aquests aparells eren lluny de les prestacions de processament de dades dels actuals smartphones.

Juntament amb aquesta mirada als videojocs i als serious games, la diada del COETTC atorgà els seus premis anuals als mitjans de comunicació que dediquen de manera especial una atenció al món de les TIC. Enguany els guardonats foren Onda Cero, Vilaweb, el diari Ara i el programa “Generació Digital” de TV3.