En resposta a l’article publicat el passat 11 de juliol al diari Punt Avui: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/661898-productor–autor.html

sobre la creació de l’associació ARP de cineastes catalans que combinen producció amb direcció,  el Col·legi professional de l’audiovisual de Catalunya informa:

Que l’únic Col·legi que existeix, específic del sector audiovisual en tot l’Estat espanyol, és el Col·legi professional de l’audiovisual de Catalunya (CPAC), creat pel Parlament de Catalunya i publicat al DOGC 4738 de l’onze d’octubre de 2006. Ubicat actualment al carrer Casp, 130 de Barcelona.

L’anomenat Col·legi de Directors de Catalunya és una associació sindical, no una corporació de dret públic com qualsevol altre col·legi creat per llei, i que per tant, fa servir el nom de Col·legi de manera incorrecte.

El CPAC, és un Col·legi molt plural que aglutina autors, realitzadors, productors, i altres professionals del sector audiovisual (cinema, tv, ràdio, multimèdia, videojocs), que te com a missió principal aprofundir en la millora de les condicions en què els professionals de l’audiovisual duen a terme llur treball, procurar la defensa professional dels seus membres, garantir la independència i la llibertat en l’exercici de la seva funció.

Des del CPAC apostem per la col·laboració i per unir sinèrgies per a poder fer front als reptes i dificultats que està patint el sector audiovisual, aprofitant els escassos recursos del que es disposa en aquests temps de crisi.

 

CPAC