Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.       Queden exclosos d’aquestes bases els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables.
Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de març al 29 d’abril del 2021, tots dos inclosos
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
A qui va dirigit
Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que es regeixen la presa de decisions.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut