Arran de l’acord entre la CCMA i el Departament de Cultura de la Generalitat es convoca una línia per a la selecció de projectes audiovisuals en règim de producció associada.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) i el Departament de Cultura de la Generalitat han formalitzat la col·laboració per al foment de noves obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes per a l’any 2020 d’acord amb els objectius comuns de promoció cultural i lingüística que tenen tots dos organismes, en el marc de la qual el Departament de
Cultura farà una aportació a la CCMA de 6.000.000 d’euros. Amb aquesta finalitat, la CCMA obre una convocatòria per seleccionar projectes de continguts audiovisuals dels següents gèneres i formats per un import màxim en el seu conjunt de 6.000.000 d’euros per ser produïts en règim de producció associada (producció pròpia) o en règim de coproducció:
· Sèries d’animació i programes infantils
· Sèries de ficció i documentals
· Llargmetratges televisius i cinematogràfics
· Programes d’entreteniment basats en continguts culturals (patrimonials, literaris, lingüístics,
musicals, populars, de les arts escèniques i visuals, etc.)
· Continguts per ser distribuïts a les xarxes
· Videoclips musicals o de difusió de la cultura catalana
· Documentals per a televisió i entreteniment de gran format amb contingut cultural

És condició indispensable per poder participar en aquesta convocatòria que la versió definitiva
dels continguts audiovisuals seleccionats sigui lliurada a la CCMA abans del dia 30 d’abril del
2021 i preferiblement abans del 31 de desembre del 2020.

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/8/1/1591863048818.pdf