En una trobada on han participat, per via telemàtica, la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l’Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assambleària d’Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón; la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra, i el tresorer de l’Associació Professional de la Gestió Cultural de Catalunya, Jordi Solé, s’han formulat una vintena de propostes tenen com a objectiu protegir el sector cultural i minimitzar els perjudicis causats pel COVID-19 en els col·lectius que hi treballen. 

Les mesures s’agrupen en un primer bloc adreçat a les persones i entitats beneficiàries de subvencions i de línies de finançament del Departament de Cultura, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Es plantejaran, entre d’altres mesures, la no revocació de les subvencions ja concedides i la reprogramació de les activitats previstes, així com fórmules de suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar. 

A banda de les mesures concretes aplicables a les línies de subvenció ja existents del Departament de Cultura, es proposarà al Govern l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar el perjudici causat per l’estat d’alarma als i les professionals autònomes, empreses i entitats del sector cultural, una destinada a compensar parcialment la cessió de lucre de les empreses culturals i l’altra dirigida a les entitats participades pel Departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.

El tercer bloc de mesures, les específiques per a les empreses culturals, inclouen l’activació d’una línia de préstec de 10 milions d’euros a interès baix per a empreses culturals amb una línia de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any d’aquests préstecs.

El Departament de Cultura proposarà l’aprovació per part del Govern de la Generalitat d’aquestes mesures que complementen les que ja han pres el Govern i l’estat, i que es pretén que reprodueixin la resta d’administracions amb les quals es crearà una taula de treball.

Consulta tots els detalls a: govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383520/president-torra-consellera-vilallonga-proposen-paquet-20-mesures-protegir-sector-cultural-davant-consequencies-del-coronavirus