La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca un premi a un projecte audiovisual en desenvolupament dotat amb 5.000 €

La Fundació Grífols convoca un any més el Premi Audiovisual sobre Bioètica, destinat a promoure la divulgació, el debat i la reflexió al voltant de temes vinculats a la bioètica amb repercussió social. Els projectes audiovisuals presentats han de tractar algun tema social, sanitari o científic que plantegi un debat ètic, com pot ser la modificació genètica, la reproducció assistida, els drets humans, els transplantaments, el vincle entre personal mèdic i pacient, l’envelliment, la sexualitat, el final de la vida o l’ètica medioambiental, entre d’altres.

S’hi poden presentar projectes de formats diversos, curts o llargs, ficcions o documentals. Han de ser projectes inèdits i en procés de desenvolupament i és necessari aportar alguna mostra de material audiovisual juntament amb una memòria escrita del projecte. Els principals criteris de valoració són la viabilitat del projecte, l’impacte potencial, l’originalitat i innovació del format presentat, l’interès social i l’actualitat del tema tractat, el rigor informatiu i valoratiu, la correcció formal i la pluralitat de punts de vista.

El premi està dotat amb 5.000 € destinats a la producció final de l’obra guanyadora, i l’equip premiat comptarà amb assessorament sobre aspectes de bioètica per part de la Fundació.

El termini per inscriure obres finalitza el proper 31 de maig i les inscripcions s’han de fer a través del web de la Fundació.