La Unió Europea de Radiodifusors (EBU) ha publicat un nou informe, All Things Being Equal’en el què els seus membres comparteixen les seves pròpies experiències i bones pràctiques sobre igualtat d’oportunitats i igualtat salarial. Com a temes destacats, l’informe marca noves pautes sobre la conciliació laboral i familiar i la protecció contra l’assetjament sexual i la discriminació en els llocs de treball.

L’informe destaca que les radiodifusores públiques tenen la capacitat de donar forma a la percepció del públic sobre els rols de gènere i com a serveis públics, tenen el deure de reflectir les societats a les que informen i liderar la construcció de llocs de treball amb equitat de gènere; de fet, molts d’aquests mitjans públics han fet de la igualtat de gènere una prioritat en els seus llocs de treball.

L’informe assenyala que les dones representen el 44% de la plantilla dels mitjans de servei públic a Europa, però només el 25% dels llocs executius, i que la bretxa salarial de gènere a la UE és de l’19%.

Les directrius incloses en l’informe destaquen quatre aspectes importants quan es tracta de construir un lloc de treball amb equitat de gènere: fer un diagnòstic de la situació amb l’ús de dades actualitzades, involucrar tots (homes i dones), articular i introduir polítiques específiques que permetin la igualtat d’oportunitats i centrar-se en el canvi de cultura de l’organització. Aquestes pautes s’ofereixen a les organitzacions de mitjans que desitgin dissenyar noves estratègies per a un lloc de treball més igualitari pel que fa al gènere, promoure el lideratge de les dones i retenir el talent femení.

L’informe també recull les millors pràctiques en algunes sales de redacció europees, com a la BBC (Regne Unit), on van descobrir que moltes dones van deixar la feina després d’un permís de maternitat i l’alta direcció de l’emissora va prendre cartes en l’assumpte.

A Espanya, per exemple, RTVE va crear una Comissió d’Igualtat el 2012, que va publicar el seu propi pla d’igualtat. Des de llavors, ha establert dos grups de treball, que involucren a líders sènior, i tallers sobre lideratge inclusiu, habilitats socials, lideratge femení i altres temes. Aquestes accions han facilitat un augment en el nombre de dones en llocs directius.

Per la seva banda, a França, les dones que treballen a France Televisions van llançar el 2013 una xarxa interna amb l’objectiu d’abordar la representativitat i visibilitat de les dones en els mitjans de comunicació francesos. Aquesta xarxa, avui té al voltant de 400 membres actius.

Elena Tarifa. Publicat a La Independent