S’acaba de presentar aquest informe de AQU que mostra l’evidència sobre la implantació i desenvolupament  de les titulacions de l’àmbit de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques) mitjançant els resultats de l’enquesta als Ocupadors del 2018 en aquest sector.

Aquesta enquesta pretén conèixer l’opinió de les empreses sobre la formació de les persones que s’han titulat recentment que han contractat
del sector de la comunicació, especialment en les competències transversals i específiques que tenen un marge de millora significatiu, entre d’altres qüestions. A més d’aquests resultats, l’informe inclou un primer apartat de
dades de context de les titulacions de l’àmbit de la comunicació, on es mostren les dades bàsiques de les titulacions i els resultats principals de les enquestes de satisfacció de les persones que s’han titulat recentment en Comunicació així com de l’enquesta de la seva inserció laboral.

info: AQU