AGEMI, una iniciativa internacional amb el suport de la UE per a la promoció de la igualtat de gènere al sector de les indústries audiovisuals i dels mitjans de comunicació, està desenvolupant un banc de recursos de bones pràctiques en aquest àmbit obert a tothom, amb la intenció que serveixin per a facilitar el canvi cultural dins les empreses i també en el terreny formatiu, en aspectes tan estratègics com les condicions de treball, la lluitat contra els estereotips pejoratius, o els mecanismes d’accés als llocs de presa de decisió.

Per a dotar-lo dels millors continguts, AGEMI ha fet una crida a poder rebre informació de les millors bones pràctiques existents per part d’organismes i empreses mitjançant una plataforma en línia. Aquestes bones pràctiques poden ser mecanismes de monitoratge, polítiques internes d’igualtat o codis ètics.