El centre d’anàlisi Barlovento ha presentat el seu estudi de la televisió al passat 2018.
Entre els principals titulars de la indústria televisiva es destca com a principals indidicadors que la inversió publicitària, -el nutrient econòmic essencial de la televisió en obert- es frena, mentre que el consum convencional creix, es manté la fortalesa de les grans cadenes privades i la TV de pagament augmenten la seva relevancia en l’ecosistema audiovisual espanyol.
Aquestes són les principals tendències que detecta l’estudi:

1. Es frena la recuperació de la inversió publicitària en televisió iniciada en el trienni 2014-2016.
2. El consum de televisió creix, després de quatre anys de descens en el visionat diari de l’audiència, gràcies al concepte del factor de “convidats”.
3. Mediaset i Atresmedia mantenen la seva quota de mercat de la publicitat a recaptar el 85 per cent de tota la inversió publicitària.
4. Telecinco, la cadena més vista per sisè any consecutiu, però amb l’índex anual històric més baix per liderar el rànquing anual.
5. Les ofertes principals de les televisions públiques milloren la seva fidelitat d’audiència.
6. Les cadenes creades en l’últim repartiment concessional, el 2015, milloren la seva audiència, encara que persisteix la seva dificultat per competir amb les grans ofertes i rendibilitzar els seus comptes.
7. La televisió de pagament fa créixer la seva rellevància en el visionat diari i registra el seu millor dada històrica (22,3 per cent del total) i amb gairebé 6,1 milions de llars a Espanya que ja consumeixen en aquesta modalitat.
8. Excel·lent increment dels subscriptors a la televisió on line i a la carta (OTT)
9. Les grans empreses de l’ecosistema audiovisual: porta mala sort ila no neutralitat de la xarxa en EUA
10. La necessitat de la investigació de l’ecosistema audiovisual en la convergència digital.