Dijous 3 d’octubre, s’ha celebrat a Barcelona una important jornada de debat sobre el futur de la TV digital, organitzada pel Col•legi/associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, en la que els interrogants que planen sobre la TDT, entre d’altres: quan, com i quants MUX de la TDT desapareixeran vinculats al repartiment del dividend digital; a si les empreses d’equips, aplicacions o continguts han d’apostar per l’estàndard de la interactivitat oberta que representa l’HbbTV, o la partida està guanyada ja pels fabricants de pantalles que defensen els seus models propietaris de TV connectada; i finalment, si les emissions televisives en DVB-T tindran recorregut amb l’evolució de la resolució d’imatge cap al 4K, o aquestes passaran a mans de les companyies de telefonia mòbil amb el desplegament de les xarxes 4G-LET Advanced, que permeten emissions massives de continguts, i no només connexions punt a punt com passa encara ara amb el 3G.

Amb la participació de representants d’associacions empresarials com AMETIC o FECEMINTE, institucions com el CAC, empreses de telefonia com ORANGE o grups de comunicació públics com la Xarxa Audiovisual Local, s’expressaren moltes crítiques a l’erràtica política dels governs espanyols en la planificació de la TDT post apagada analògica, en tant que els dos primers temes abans apuntats –mapa definitiu dels canals de la TDT i impuls o no de l’HbbTV com ja estan fent Alemanya o França—no tenen cap resposta clara després dels 3 anys que ja han passat.

Si en les crítiques anteriors, però, no va haver-hi unanimitats, sí que van existir alhora d’assenyalar el paper clau dels continguts –de la seva qualitat i interès al públic– com a factor d’èxit de l’oferta audiovisual que plantegin plataformes, operadores de telecomunicacions o canals de televisió.

Jornades com aquesta, “La TDT a debat. Anàlisi del nou escenari televisiu: de l’IPTV al 4G” en línia amb activitats similars organitzades per l’altre col•legi dels enginyers de telecomunicacions, el COETTC, demostren el creixent interès dels professionals de les TIC catalanes en ser part activa de les reflexions que sobre el sector audiovisual es plantegen; en un moment històric on la definitiva convergència tecnològica de tots els continguts als formats digitals de producció, distribució i consum, fan més necessari que mai projectes com el Clúster de l’Audiovisual de Catalunya, presentat aquest estiu.