En aquests darrers dies s’han publicat tres guies sobre el sector televisiu, que des d’ÀreaVisual posem a disposició dels professionals que segueixen aquest portal, per a que puguin descarregar-les o consultar-es de forma lliure.
La primera és l’informe anual de la federació francesa d’anunciants de televisió (SNPTV) que, tot i que analitza el sector del consum televisiu i de la seva publicitat a l’Estat francès, ofereix una acurada analítica amb dades que poden ser fàcilment extrapolables per al sector televisiu català i espanyol, pensant en els canvis d’hàbits dels teleespectadors (segones pantalles, consum asíncron…).
La segona i tercera són dues guies internacionals, amb un detallat directori d’empreses i professionals de la producció i distribució de programes i formats televisius, d’interès per a empreses i professionals que vulguin explorar contactes de cara a la seva internacionalització o la cerca de coproductors. Es tracta del Worls Screen Guide 2015 i de la TV Formats Guide 2015.
Esperem que us siguin d’utilitat.