El MAC 2014 té com a objectiu seguir oferint als seus usuaris les claus que estan definint el procés de transformació del sector audiovisual. Per aquest motiu, el 4 de juny es programaran continguts relacionats amb les novetats tecnològiques, els formats, els sistemes de distribució i les estratègies d’explotació de l’àmbit audiovisual.

El MAC és conscient del procés de canvi i transformació del sector i, en conseqüència, obre un diàleg amb tots els seus agents: des dels professionals del mitjans de comunicació fins als representants de les noves formes de comunicació audiovisuals procedents dels àmbits més recents del sector com són la tecnologia mòbil, el món de les aplicacions i les múltiples formes d’explotació online.

La gran novetat d’enguany serà la incorporació al programa de microtallers de formació, divulgació i reciclatge de diferents aspectes del sector: des de l’ús de programaris específics a estratègies per a millorar els processos d’autogestió, difusió i comunicació dels professionals del sector.
La Fira MAC té com a finalitat la cooperació entre pimes, autònoms o emprenedors, la seva proposta és posar en contacte empreses i clients que puguin establir col·laboracions estables, projectes conjunts o acords amb un benefici mutu.

El Mercat Audiovisual de Catalunya 2014 és un certamen de transformació i la Fira MAC, seguint el procés de canvis iniciat en l’anterior edició, introdueix novetats en el format per adaptar-se plenament a les necessitats del sector. D’aquesta manera les empreses participants a la Fira MAC tenen l’oportunitat de presentar i promoure els seus productes i serveis mitjançant un doble format: una peça audiovisual projectada a la sala principal entre una i altra conferència, i un espai especialment preparat per a les presentacions a curta distància i reunions de petit format.

Els espots publicitaris, les peces comercials dels participants a la Fira MAC que es projectaran durant el certamen a la sala principal, les realitzarà i produirà la mateixa organització a través de la productora El Videocassette.
L’espai de dinamització empresarial, l’espai de treball especialment pensat pels participants de la Fira MAC, es formula per donar rapidesa i intensitat al negoci empresarial tot potenciant el contacte entre empreses i clients.

Aquest nou sistema d’organitzar els continguts de la Fira MAC permet oferir als seus participants promoure els seus serveis i productes no només de forma presencial sinó també mitjançant els sistemes de difusió per streaming del MAC que l’any passat va tenir uns resultats excel·lents.

OBJECTIUS DE LA FIRA MAC

Oferir un espai de trobada per a pimes, autònoms o emprenedors del sector audiovisual i de les indústries creatives.
Presentar al sector audiovisual les novetats de les empreses i de les indústries creatives
Plataforma per a nous emprenedors i pimes.
Fomentar les col·laboracions i/o projectes conjunts entre empreses.
LA FIRA MAC S’ADREÇA A:

Empreses que ofereixen serveis per a la gestió (catàlegs musicals, empreses d’assessorament…)
Desenvolupadors d’aplicacions, disseny multimèdia, programació…
Empreses del sector publicitari (màrqueting en línia, gestors de comunitats en línia…)
Empreses fabricants d’eines de producció (càmeres, platós, il·luminació…)
Enginyeries i distribuïdors audiovisuals  
Si voleu  participar a la Fira MAC:  
 
contacteu amb:

Granollers  Audiovisual,  S.L.  (Roca  Umbert  Fàbrica  de  les  Arts)  NIF:B65237877  –  C/  Enric  Prat  de  la  Riba,  77  –  08401  Granollers  (Barcelona)    T.  93-­‐860.49.97  93-­‐861.49.41  

 
peces  audiovisuals  es  projectaran  inserides  entre  les  ponències  de  la  sala  principal  i  a  totes  
les  plataformes  de  difusió  del  certamnen:  web,  xarxes  socials…  
Els   espots   tindran   una   durada   de   2   minuts.   L’organització   es   reserva   la   selecció   de   les  
propostes  més  interessants  així  com  la  decisió  de  l’ordre  en  què  s’emetran  els  espots.    
A   més   de   l’emissió   de   les   peces   audiovisuals,   les   empreses   gaudiran   dels   serveis   generals  de   la   Fira   MAC:   participació   a   l’espai   expositiu;   possibilitat   de   realitzar   demostracions   de  producte;   disponibilitat   d’un   espai   de   treball   durant   el   dia   del   MAC;   utilització   de   l’espai  “Punt   informatiu”   on   podran   deixar   material   promocional;   presència   a   tots   els   materials  promocionals   del   MAC   com   a   empresa   col·∙laboradora   i   a   la   senyalètica   del   certamen;  dinamització   a   través   de   les   xarxes   socials   abans   i   després   del   MAC   de   l’empresa   i   del  producte   i/o   servei   presentat;   possibilitat   d’organitzar   dinars   entre   empreses   i   possibles  clients  durant  el  MAC  i  utilització  dels  serveis  generals  del  MAC  (wifi,  pàrquing…)  
El  preu  d’aquesta  opció  és  de  120  €  
 
• OPCIÓ   B:   Fira   MAC_PROMO.   Aquesta   opció   va   adreçada   a   les   empreses   que,   en   lloc   de  participar   amb   peces   audiovisuals,   només   vol   estar   present   a   través   del   material  promocional  que  es  repartirà  a  tots  els  assistents  al  certamen  conjuntament  amb  el  catàleg  del  MAC  2014.  
La  resta  de  serveis  de  què  disposaran  seran  els  mateixos  que  en  l’opció  premium  El  preu  d’aquesta  opció  és  de  100  €  
A   la   pàgina   web     www.audiovisualmac.com   trobareu   el   formulari   per   participar   a   la   Fira   MAC.  També   podeu   contactar   directament   amb   l’equip   a   través   del   telèfon   93   861   49   41   i   el   correu  electrònic  empresamac@gasl.cat.