La plataforma www.areavisual.org, primera comunitat iberoamericana de professionals de l’audiovisual, compleix el seu primer any d’existència, superant les previsions de visites i acceptació que haviem previst en posar-la en marxa.
En el balanç d’aquest primer any d’aquesta comunitat professional es destaca el nombre important d’afiliats que superen el centenar. Productors, distribuïdors i directius de les televisions dels països iberoamericans han trobat en areavisual.org el lloc idoni de contacte, coneixement mutu i col · laboració. El gran nombre de visites qualificades, més de 500 diàries, i el posicionament en els rànquings alexa.com superen la previsió inicial.
La tasca més assenyalada en aquest primer any de la plataforma ha estat la creació de continguts col · laboratius aportats per tots els membres sobre dades i estratègies de l’audiovisual iberoamericà, cròniques de la participació en fires i mercats professionals, produccions audiovisuals d’especial interès etc .. . A més www.areavisual.org presenta al · licients com la possibilitat de connectar els seus membres via xat o correu intern, creació de fòrums etc …
Una altra acció innovadora d’aquesta plataforma de referència en el sector audiovisual iberoamericà, ha estat la posada en marxa d’un Directori de la Televisió Iberoamericana, accessible per als aflliados i que tracta de ser el més exhaustiu en línia. Així mateix, areavisual.org ofereix un “aparador de continguts” on els afiliats poden proposar programes col · laboratius, presentació de televisions i material audiovisual de lliure exhibició. En aquest terreny, areavisual.org ha proposat la distribució de l’espot gravat per Leo Messi “Guanyem la malaltia de Chagas” que ja es distribueix en diverses televisions argentines, mexicanes i en un canal llatí de Miami.
Areavisual, empresa de comunicació que ha posat en marxa la iniciativa considera àmpliament complerts els objectius que es marcaven en situar “en línia” la plataforma ja que al costat de l’important nombre de visites s’ha aconseguit una excel · lent rendibilització del projecte gràcies a empreses col · laboradores i membres afiliats.