L’Institut Ramon Llull ha obert la convocatòria de les subvencions per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.
Convocatòria i bases
Data límit: 21 de juny de 2021
Beneficiaris Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.
RequisitsLes obres audiovisuals s’hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria.  La subtitulació s’ha de realitzar durant l’any de la convocatòria i no és necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud. S’entén per obres audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió i els documentals web. No són objecte d’aquesta convocatòria: Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les obres audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial. Les obres audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l’àmbit de les arts visuals.Les obres audiovisuals emmarcades en l’àmbit de la formació. La subtitulació en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa).
Presentació de sol.licitudsLa sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.Contacte
Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué