El Ministeri de Cultura i Esport ha participat de la signatura del conveni de col·laboració entre CREA S.G.R. i BANKIA, per a la realització d’una oferta global de prestació de serveis coordinats a les seves associades, que serveixin de suport a el desenvolupament de la seva activitat econòmica, millorant la gestió, productivitat i innovació tecnològiques.

La signatura del conveni ha estat duta a terme pel president de BANKIA, Jose Ignacio Goirigolzarri; Enrique Cerezo, president d’EGEDA; i Miguel Angel Benzal, conseller delegat de CREA SGR, en un acte que ha estat presidit pel ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la consellera de Cultura de la CAM, Marta Rivera de la Cruz.

El ministre ha recordat que “davant la situació excepcional que s’està vivint a tot el país per la incidència de la COVID-19, el Govern d’Espanya ha adoptat mesures de caràcter urgent per afavorir la liquiditat i solvència de les empreses de el sector cultural espanyol , amb especial dificultat per a l’accés a l’crèdit “. El conveni formalitzat avui és possible gràcies a les mesures específiques contingudes en el Reial Decret 17/2020 de 5 de maig aprovat pel Consell de Ministres.

La dotació de fons per part de l’Estat suposa un total de 20 milions d’euros que permetrà mobilitzar 780 milions d’euros en crèdits garantits per a tots i cadascun dels sectors culturals, el llibre, la música, les Belles Arts, les Arts Escèniques i audiovisuals, també la tauromàquia.

Per aquest acord, BANKIA obre una línia de crèdit amb un risc de 50.000.000 € (Cinquanta milions d’euros), en la qual s’inclou el risc en vigor dels préstecs garantits per CREA S.G.R. destinats a formalitzar operacions dins de la línia LIQUIDITAT COVID 19 CULTURA.

La destinació dels préstecs és finançar aquelles operacions en què participi CREA S.G.R. fent possible l’accés a les línies de liquiditat necessàries per al normal desenvolupament de la seva activitat, i no és imprescindible que el prestatari o avalat sigui client de BANKIA a data de la sol·licitud.

Bases per a un gran projecte

Tant CREA S.G.R. com BANKIA tenen interessos comuns en participar de manera decidida en la política marcada des del Ministeri de Cultura i Esports en el projecte destinat a dotar de liquiditat a les empreses de el sector cultural espanyol tal com es desprèn de Reial Decret de 5 de maig de 2020.

Ambdues parts consideren a les petites i mitjanes empreses dedicades a el sector cultural espanyol com a part constituent de l’entramat bàsic de l’economia i font creadora de riquesa i llocs de treball.

Aquest conveni vol contribuir així a el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i empresaris individuals amb l’establiment d’uns productes financers de qualitat que faciliten un finançament adequat a les seves necessitats, aconseguint que accedeixin a línies de liquiditat amb caràcter urgent per assegurar la seva estabilitat financera i el manteniment dels llocs de treball derivats de la seva activitat.