Tot i que no hi ha dades encara oficials tancades de l’evolució de la taquilla al 2022 sembla que desprès dels anys complicats de la pandèmia es tornen a estabilitzar les xifres de taquilla. Ës evident que les xifres del 2019 i d’anys anteriors amb la implantació actual de les plataformes el cinema en sales se’n ressenteix.

Els films més taquillers del 2022, segons dades del Ministeri seria “els Minions” que superaran els 20 milions de recaudació, seguida de “Jurassic World” que estaria en els 18 i escaig. (A l’espera de les dades de Avatar 2 que ha entrat en la campanya nadalencia i està en cartellera i que cal imaginar que es situarà en aquestes xifres. Tot i no teninr xifres tancadaes queda clar que són xifres allunyades de les que s’aconseguien el 2019 en el qual produccions com The Lion King o Joker facturaven respectivament 37 i 30 milions d’euros.

Segons dades del Ministeri -encara no tancades al faltar desembre i les estrenes nadalenques- sembla que la tercera pel·lícula en facturació seria “Padre no hay mas que uno 3” de Santiago Segura, que superaria els 15 milions.

També Tadeo Jones3, amb coproducció d’aqui i fregant els 12 milions estaria en aquesta llista de “tops”- Recalquem doncs que de les produccions citades tant Minions com Avatar2 i Tadeo Jones 3 hanpogut ser visionades en català a les sales del país

XIFRES D’ESPECTADORS

També són dades positives la tornada del públic al cinema: el darrer dimecres de l’any van anar al cinema més de 600.000 persones, xifres que son pre-pandèmia…

Segura ja havia aconseguit una bona posició l’any passat amb “A todo tren” que va arribar gairebé als 9 milions i, fins i tot l’any anterior “Padre no hay más que uno 2”va ser el film més vist de l’any pandèmic.

En quan a epectadors de pel·lícules espanyoles la de Santiago Segura es situa en 2.706.439 espectadors, mentre que Tadeo Jones es situava en 2.025.534. La pel·lícula catalana ”Los renglones torcidos de Dios” apareix, a distància, amb 907.000 espectadors. Alcarràs malgrat el seu èxit berlinés arriba a 391.000 espectadors. Les recaudacions d’aquestes dues produccions són 5,7 i 2,3 milions d’euros,