El BOE ha publicat en la darrera setmana, les condicions en què podran reiniciar-se els rodatges, tant en interiors com en exteriors, que es duguin a terme en zones que entren en Fase 1 han reduir a el màxim el nombre de professionals i higienitzar al vestidor.

En aquest Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 9 de maig l’Ordre SND / 399/2020 es recullen les condicions sota les que podrien reiniciar-se els rodatges audiovisuals en aquelles províncies o àrees sanitàries que hagin entrat des d’aquest dilluns a la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, tot i que com es sabut, els principals llocs de producció com són Madrid i Barcelona encara romanen en la fase 0.

Tant per als rodatges en exteriors com en interiors, el Govern recomana per contenir la pandèmia de coronavirus COVID-19 reduir al mínim el nombre de professionals que intervinguin mantenint en la mesura del possible la distància interpersonal de seguretat. En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l’ús d’equips de protecció adequats a el nivell de risc, com és el cas dels actors i actrius, s’atendrà a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

D’altra banda, les productores estan obligades a establir recomanacions perquè el trasllat als espais de treball i rodatge es realitzin amb el menor risc possible, i els treballadors informaran dels mitjans de transport que faran servir en cada cas.

En les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció adequat a el nivell de risc que asseguri la protecció tant de l’treballador com de l’artista, i ha d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre els artistes i la desinfecció dels materials després de cada ús.

Pel que fa a vestuari es refereix, el BOE obliga que es higienicen les peces abans que siguin facilitades a altres persones. Amb el que respecta a l’equipament tècnic d’ús compartit (amb element clau com la microfonia), incomprensiblement el Govern no ha marcat cap línia.

Els recintes tancats s’han de netejar i desinfectar prèviament a la realització de l’rodatge. Els rodatges en els quals no hi hagi una interacció física directa que impliqui contacte d’actors i actrius es podran iniciar acord amb el que disposen les mesures generals de prevenció i higiene enfront de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

El BOE recull també que s’han d’instal·lar elements de senyalització, cartells informatius amb mesures d’higiene i qualsevol altre missatge que s’estimi adequat per garantir el compliment de les mesures d’higiene i prevenció enfront de l’COVID-19.
Quan això sigui possible, s’ha d’assenyalar amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització la distància de seguretat interpersonal mínima.

Finalment, l’Ordre Ministerial estableix que la productora ha de posar a disposició dels integrants de la producció dels elements de prevenció adequats per al correcte desenvolupament del seu treball.

Accés a al BOE.