El dramaturg i guionista de cinema i televisió, Antonio Onetti, ha estat nomenat president de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), tal com ha acordat la Junta Directiva de l’entitat reunida en sessió extraordinària (21 a favor, 6 en contra, 8 abstencions).

Onetti substitueix en el càrrec a Fermín Cabal, que ha ocupat la presidència de manera interina des del passat 15 d’abril, tal com estipulen els estatuts de l’entitat.
::DECLARACIÓ INSTITUCIONAL::
La Junta Directiva de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) va aprovar el passat abril de 2020, un relleu en la presidència de l’entitat, en l’esperit dels nous estatuts aprovats en Assemblea, que ha estat assumida de manera interina pel vicepresident de major edat.

Conscients del complicat moment que travessa el país, la Junta Directiva de la SGAE vol reafirmar el seu compromís amb els més de 130.000 socis i els directius i treballadors de l’entitat. Afrontar els enormes reptes que els autors i editors tenim per davant exigeix restablir la confiança en el correcte funcionament dels seus òrgans de gestió, amb transparència i eficàcia.

Per tot això, és imprescindible que l’entitat iniciï una nova etapa marcada per la col·laboració estreta amb les institucions culturals de les quals depèn la gestió de drets de propietat intel·lectual a l’Estat espanyol i al món, com són el Ministeri de Cultura i Esport i la CISAC.

La defensa al nostre país del dret de propietat intel·lectual exigeix una convergència activa entre la SGAE i el Ministeri de Cultura i Esport, òrgan tutelar de la nostra societat, compartint objectius i procediments a seguir  els propers mesos, dins d’un marc de lleialtat institucional, cooperació i compliment escrupolós del marc legal espanyol en matèria de propietat intel·lectual.

La Junta Directiva de la SGAE vol, per tant, manifestar el seu ànim de col·laboració i posar-se a la disposició dels màxims responsables del Ministeri de Cultura i Esport i de la CISAC, per a abordar, com més aviat millor i en diàleg permanent, aquells temes que exigeixen una solució immediata.


Per a més informació, consulteu la pàgina web:  http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=4313&s=0