Els ropers 25 i 26 d’Octubre es duran a terme les Jornades de Patrimoni Sonor i Adiovisual amb elseguent Programa:

Matí

9.30-10.00 h – Benvinguda

Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural

Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya

Francesc Balada, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya

10.00-10.45 h Margarida Ullate i Estanyol. Col·leccions patrimonials d’àudio i vídeo i dependència tecnològica.

10:45-11:15 h Pausa

11:15-12:00 h Andrés Lewin-Richter Osiander. Los archivos de Phonos

12:00-12:45 h Eloïsa Matheu de Cortada i Eulàlia Garcia Franquesa. La col·lecció de sons de la natura del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

12:45-13:30 h Eli Gras. L’acció del ser un entremig

13:30-14:00 h Mostra de reproductors històrics

Tarda

15:30–16:15 h Pio Michele Pellizzari. The organization of an AV-Archiv, following international standards

16:15–17:00 h Anna Ramos. Ràdio Web MACBA: ràdio… fora de la ràdio, laboratori de recerca i aprenentage i arxiu accidental

17:00–17:30 h Pausa

17:30–18:15 h Sergi Montes Oliva. Les veus de la Transició a l’Arxiu de la Paraula de l’Ateneu Barcelonès

18:15–19:00 h Visita a la Biblioteca de Catalunya
Divendres, 26 d’octubre de 2018
Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya
Jaume I, 33-51; 08195 – Sant Cugat del Vallès
Matí

9:30-10:15 h Francesc Sánchez Mata.Els fons sonors i audiovisuals de l’Arxiu Nacional de Catalunya

10:15-11:00 h Montserrat Bailac Puigdellívol i Adela Pujolà Martínez. Presentació de l’experiència del Grup de Treball de l’Audiovisual de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

11:00-11:30 h Pausa

11:30-12:15 h David Iglesias Franch i Pau Saavedra Bendito. PREFORMA. Un viatge a l’interior de formats gràfics i audiovisuals

12:15-13:15 h Taula rodona : Experiències sobre enregistrar, donar accés i reutilitzar documents audiovisuals

Blanca Martínez. Àrea d’Arxiu. Parlament de Catalunya
Ramon Saball Balasch. Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials
Montse Català Freixa. Departament de Documentació de TV3 i Catalunya Ràdio.
Mariona Bruzzo Llaberia. Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

Moderadora : Imma Navarro

13:15-13:45 h Visita a l’Arxiu Nacional de Catalunya

13:45-14:00 h Cloenda

Francesc Sánchez Mata i Margarida Ullate i Estanyol. Lectura de les conclusions.

Laura Borràs, consellera de Cultura

Mes info: Biblioteca de Catalunya