La temàtica de l’edició 2018-19 del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants és A Barcelona convivim en la diversitat. Volem motivar el debat i la reflexió sobre la diversitat i el dret a la diferència. La idea és apuntar conjuntament amb els infants, el professorat i les famílies quins elements ens ajuden a fer de Barcelona una ciutat oberta a la convivència i al respecte de les diferències.

Els drets dels infants apel·len a respectar els trets diferencials dels nens i les nenes en totes i cada una de les diversitats. Posen en valor la necessitat d’una coexistència harmònica entre totes les persones i comunitats, molt especialment dels infants. Assenyalen com la cura i el respecte de la diferència fan millorar la convivència i construeixen una societat més rica, plural i humana.

Tota la info: Cinema Drets infants