Acaben de sortir les Bases per a donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o També les sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

Les Bases expliquen de manera molt clara el que des de l’Administració s’entén per fase de desenvolupament, és a dir, totes aquelles activitats prèvies a l’inici del rodatge i que resulten necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

També les Bases defineixes diferents formats audiovisuals, cosa que s’agrairan les empreses i professionals que s’hi presenten:

Les Minisèriee televisives són obres audiovisuals de ficció per a la televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.

Els Documentals multimèdia interactius són obres que pretenen representar i alhora interactuar amb la realitat, fet que implica la consideració i la utilització d’un conjunt de tècniques o de maneres de fer-ho (modalitats de navegació i interacció), que acaben esdevenint l’element clau per assolir els objectius del documental.

En quan a les Sèries d’animació es defineixen com obres audiovisuals d’animació seriades amb una durada global mínima superior als 90 minuts.

De les Sèries televisives de ficció direm que són obres audiovisuals de ficció per a televisió d’un mínim de tres capítols que manté una unitat argumental en si mateixa i amb continuïtat, almenys temàtica, entre els diferents capítols que la integren. Els documentals per a televisió han de tenir una durada prevista, com a mínim, de 52 minuts. S’admeten llargmetratges televisius i minisèries televisives que incloguin una part de documental, sempre que la part de ficció sigui majoritària.

També les Bases deixen clar allò que queda exclos com ara

a) Els projectes el rodatge dels quals s’hagi iniciat en el moment de la presentació de la sol·licitud.

b) Els curtmetratges.

La presentació de sol·licituds ha començat el 03 de setembre i arribarà fins el 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en líniaDubtes sobre les línies de subvenció: 935 673 551 i 938 805 694.
Dubtes tramitació telemàtica: 935 529 166.
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres