La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i l’ Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) van signar el 21 de juny un conveni segons el qual ambdues entitats col·laboraran conjuntament en una gestió eficaç de la facturació dels drets d’autor al col·lectiu de socis d’arts escèniques i música de la SGAE.

El conveni, rubricat per Bet Orfila, presidenta de l’ADETCA, i Ramon Muntaner, director de la SGAE a Catalunya i Balears, ha entrat en vigor fins al 31 d’ agost de 2018 i es prorrogarà per anualitats. Ambdues entitats reforcen el seu compromís per la promoció de la dramatúrgia, la música i el respecte i la protecció de la creació autoral, els drets d’autor i la propietat intel·lectual.

ADETCA aglutina al territori català la gran majoria d’empresaris de teatres que, entre altres activitats, promouen i programen espectacles que formen part del repertori que administra la SGAE. Els seus membres van acordar facilitar a la Societat la informació relativa a les obres, funcions, aforaments, espectadors i recaptació setmanal dels teatres associats que recullen les «espietes».

Amb la signatura d’aquest conveni, la SGAE obtindrà informació relativa a la venda d’entrades dels actes i espectacles en els quals s’utilitzen obres del repertori dels socis que administra. D’aquesta manera, la Societat durà a terme una àgil facturació dels drets d’autor als seus socis.  

La convicció, per part de la Societat General d’Autors i Editors i l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, és que el flux d’informació de les «espietes» facilitarà que els membres d’ADETCA que s’acullin als sistemes de pagament que s’estableixen al conveni (domiciliació setmanal o bé pagament a 30 i/o 60 dies) es puguin beneficiar d’ avantatges i abonaments trimestrals d’acord amb els imports facturats.

A l’efecte d’aquest conveni, el repertori de la SGAE comprèn les obres d’arts escèniques i les musicals i audiovisuals. Per obres d’arts escèniques s’entenen les obres dramàtiques, coreogràfiques, dramaticomusicals i pantomímiques, i per obres musicals s’entenen les composicions musicals, amb lletra o sense, les obres audiovisuals i les obres literàries d’extensió breu, dramatitzades o no, creades per als espectacles anomenats de varietats, o representades o recitades en aquests espectacles, com ara poemes, acudits, esquetxos i produccions anàlogues.

A fi de vetllar per un correcte compliment de l’acord, SGAE i ADETCA han creat una comissió de seguiment i anàlisi de temes d’interès per les parts, la qual integraran dues persones designades per SGAE i dues persones designades per ADETCA.

Sintonia entre ADETCA i SGAE en el reconeixement de les arts escèniques

ADETCA, SGAE i Fundació SGAE a Catalunya col·laboren, de fa anys, per atorgar reconeixement i donar suport a les iniciatives culturals que promouen els empresaris catalans per enfortir i consolidar les arts escèniques.

La Fundació SGAE col·labora des d’un inici (ara farà 16 anys) en la gala «Catalunya aixeca el teló», en la qual es presenten les principals propostes teatrals i s’inaugura la temporada escènica a Catalunya.

La Fundació SGAE també ha unit forces amb ADETCA, durant tres anys seguits, en la posada en marxa del «Dia de l’Autor SGAE» per impulsar el consum de teatre d’autors d’aquí.

Així mateix, l’any 2016, ADETCA i SGAE també van formar part de la taula quadrangular del sector de l’oci i la cultura que va posar en marxa el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Assessor de la Reforma Horària, amb motiu de la Iniciativa per a la Reforma Horària a Catalunya.