Encara resta oberta la convocatòria de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya:

 • Objecte:  La subtitulació de llargmetratges (ficció, documental i animació) curtmetratges i documentals de televisió produïts a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.
 • El llargmetratge (ficció, documental i animació), curtmetratge i documental televisió ha d’estar acabat en l’any de la convocatòria i s’haurà de presentar finalitzat amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria. La subtitulació s’ha de realitzar durant l’any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud.
 • No són objecte d’aquesta convocatòria:
  • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.
  • Les produccions audiovisuals presents en l’àmbit de les arts visuals.
 • Persones beneficiàries: les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.
 • Convocatòria
 • Formulari de sol.licitud
 • Contacte: Elisabeth Piqué
 • Data límit: 29 de juny de 2017