L’Alternativa Professionals, amb el suport de  Catalan Films & TV, organitza la trobada Mentoring Projects, una sessió d’assessorament personalitzat de projectes en desenvolupament amb l’objectiu d’impulsar la creació, la producció i la distribució d’obres audiovisuals en desenvolupament. S’accepten projectes en fase d’escriptura, preproducció, producció o postproducció.

A partir d’aquesta convocatòria, se seleccionaran un seguit de projectes, als quals s’assignarà un professional, escollit específicament per poder resoldre les necessitats de l’autor, productor o distribuïdor que hagi presentat el projecte.

L’organització concertarà les sessions amb experts segons els seus criteris i tenint en compte les característiques dels projectes i dels professionals assessors assistents al festival.

A més, L’Alternativa Professionals continua col·laborant amb el Primer Test del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona, proposant  un dels projectes seleccionats en fase de postproducció perquè participi en el Primer Test.
Es valoraran:

  • Projectes que reflecteixin amb força el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
  • Projectes que destaquin per l’originalitat del seu tema i del seu tractament.
  • La possibilitat de fonts de finançament.
  • La trajectòria professional del director o productor.
  • Idiomes en què es pugui comunicar el director o productor.
  • Projectes que es duguin a terme a Catalunya o que busquin coproduir amb companyies catalanes.

    Per a presentar els projectes seguiu el següent enllaç.

    Data límit: 31 de juliol