Dins del PLA DE CULTURES DE BARCELONA s’estan duent a terme a l’Auditori Virreina Lab, diversos debats oberts sobre POLITIQUES PER AL CINEMA I L’AUDIOVISUAL
El proper 10 de març estarà dedicat a Exhibició i Distribució i el 17 de març a Proximitats i Educació.
De fet, ja el passat dijous 18 de febrer, ja es va celebrar el primer d’aquests debats obert sobre polítiques per al cinema i l’audiovisual en el context de l’elaboració del Pla de Cultures 2016-2019, impulsat pel Consell de la Cultura de Barcelona, i en el marc dels processos participatius vinculats al PAM-Pla d’Acció Municipal.