La plataforma d’orientació vocacional en professions de la imatge Areavisual.com/formacion ofereix un definició molt detallada de fins a vint professions vinculades amb el videojoc. A traves d’aquest enllaç s’han sistematitzat les tasques que desenvolupa el “chief designer”, “concept art director”, “dissenyador de continguts”…

A banda d’aquesta informació sistematitzada per Francis Mir, tutor en videojocs en la plataforma areavisual.com, des de Mèxic, també es pot localitzar un enllaç on es dona una relació exhaustiva de tota l’oferta formativa existent sobre aquesta temàtica.Enllaç

La plataforma d’orientació vocacional també gestiona les Beques Areavisual de comú acord amb escoles i iniciatives formatives…

Aquest esforç forma part del projecte d’orientació vocacional que gestiona Areavisual, i que té com a objectiu donar la millor i més exhaustiva informació en llengua castellana de tots els oficis i professions de la imatge. Areavisual.com/formacion és una de les iniciatives de la comunitat-editorial que gestiona les plataformes Areavisual.cat, areavisual.org i areavisual.com