L’ESCAC és un dels impulsors del projecte de la Universitat de Barcelona d’establir un Campus de les Arts al recinte de Can Ricart. Aquest projecte transformarà aquest edifici ubicat al pol cultural del 22 @ en un espai per a l’ús conjunt dels diferents ensenyaments artístics superiors a Catalunya. en un projecte en el qual participaran la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i diferents centres d’educació .

El Campus de les Arts neix per convertir els 6.800 metres quadrats de l’antic recinte de Can Ricart, declarat bé cultural d’interès nacional, en un espai especialitzat en investigació i formació artístiques, amb serveis i activitats comunes per als diferents centres que imparteixen ensenyaments artístics de nivell superior. Can Ricart es convertiria així un espai de referència i contribuiria a forjar un marc institucional compartit entre aquests centres.

A partir dels principis de complementarietat i interdisciplinarietat, l’objectiu és crear un centre d’excel·lència com a motor d’una xarxa acadèmica que afronti millor els reptes actuals del sector, d’acord amb l’informe del CoNCA L’educació superior en l’àmbit artístic a Catalunya. Estudi i proposta d’organització.

Una oferta formativa àmplia i de qualitat
El Campus de les Arts acollirà grups i projectes de recerca sobre la base de la cooperació entre els diferents centres, i organitzarà màsters oficials i programes de doctorat. També s’ubicarà l’Observatori dels Ensenyaments Artístics de Catalunya, que analitzarà la informació relativa a l’oferta i la demanda docent del sector. Igualment, treballarà al campus un equip de professionals que faran tasques de promoció i valorització dels diversos centres com a conjunt, de manera que s’amplifiqui el potencial de la seva presència social i internacional.

Rehabilitació de l’edifici
Construït en 1853, Can Ricart estava destinat en el seu dia a la fabricació d’estampats i va estar actiu fins a l’últim quart del segle XX. Es tracta d’un edifici representatiu del patrimoni industrial de Barcelona i de Catalunya. L’Ajuntament, propietari del recinte, va cedir a la UB el 2015 l’ús de la nau industrial principal i d’alguns edificis annexos.

Està previst que la rehabilitació i adequació de Can Ricart per acollir el Campus de les Arts comenci l’any 2020, amb un pressupost d’uns 14,2 milions d’euros. La UB està explorant diverses fonts de finançament per tirar el projecte endavant: els fons propis, tot i els recursos limitats de la Universitat, i els del Ministeri de Foment, el programa Feder i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia ( Ministeri per a la Transició Ecològica). Les tasques de rehabilitació seguiran els criteris de restitució patrimonial de l’edifici, actualment deteriorat; d’eficiència energètica, i de funcionalitat per als nous usos acadèmics. La rehabilitació inclourà la creació d’aules, un auditori, espais de recerca i creació, despatxos i recursos audiovisuals.

El Campus de les Arts, que està obert a la participació d’entitats i empreses culturals que es vulguin sumar, funcionarà amb un comitè científic i artístic que dirigirà l’activitat docent i d’investigació, i disposarà d’una unitat corporativa que gestionarà els recursos materials i humans, així com les tasques institucionals i de l’Observatori. Per la seva banda, les administracions i els centres docents constituirien els òrgans de govern del campus.

Entitats adherides al Campus de les Arts
Actualment, a Catalunya hi ha dinou centres d’educació superior dedicats als ensenyaments artístics. Aquestes institucions, que en total sumen 8.000 estudiants, són: la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, ​​?? l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), centre adscrit a la UB, les escoles Eina i Massana ( UAB), Elisava (UPF), l’ESDi (URL), ERAM (UdG), BAU (UVic-UCC), els estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona), i l’Escola superior de conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), l’Escola superior de Música de Catalunya (ESMUC) i l’Escola superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), les tres de la Generalitat de Catalunya. També cal esmentar com a centres acreditats per la Generalitat i l’AQU al Conservatori del Liceu, Taller de Músics, l’Escola Superior de Música Jam Session, l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia; l’Escola de Moda Felicidad Duce, de la xarxa LCI, i l’Escola Superior de Disseny de Barcelona (IED).