El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha demanat més continguts de ficció a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per impulsar la indústria audiovisual i la cultura i llengua catalana. “La CCMA necessita un increment en la seva aportació per apropar-se a la situació de les corporacions audiovisuals públiques de països europeus similars al nostre”, ha afirmat.

Roger Loppacher ha recordat que el Llibre blanc de l’audiovisual, presentat el gener de 2017, ja detectava la necessitat d’un increment de l’aportació pública a la CCMA. “Aquesta era una de les conclusions principals del document, que actualment hem revisat per actualitzar les dades. Ara hem constatat que la tendència que vam observar fa tres anys s’ha consolidat i fins i tot s’ha accentuat, atesa la competència creixent que es registra per part de serveis a la demanda que ofereixen ficció, com ara Netflix”, ha assenyalat.

En aquest sentit, el president del CAC ha subratllat la importància a Catalunya de les missions de servei públic de la CCMA i ha destacat de manera especial la “d’impulsar la indústria audiovisual catalana i promoure i potenciar la cultura i la llengua catalana, fent una aposta especial per la ficció i pels nous serveis de distribució, prestant una atenció especial al públic infantil i juvenil.” “Apostar pel continguts audiovisual contribuiria a dinamitzar el conjunt sector i a potenciar la cultura, la llengua i un imaginari col·lectiu compartit que fomenti la cohesió social”, ha dit.

El Llibre blanc, en la versió actualitzada, constata la reducció sostinguda que ha tingut l’aportació pública per a la CCMA i  proposa equiparar-la  al mateix nivell que la mitjana de països europeus de dimensió similar a Catalunya. Atès que la mitjana d’aportació pública a les ràdios i televisions públiques dels estats i territoris d’Europa d’entre 5 i 10 milions d’habitants és de 54,8 euros per persona i any, i que en el cas de Catalunya és de 35,3 euros, el Llibre blanc proposa augmentar l’aportació a la CCMA en 19,5 euros. Aquesta xifra, ajustada amb l’índex de preus de cada país, suposa 17,7 euros per habitant suplementaris.

Això suposaria que cal augmentar en 131,8 milions d’euros l’aportació de fons públics per a la CCMA. Segons la proposta aquests 131,8 milions addicionals anuals s’haurien d’incorporar al pressupost de la CCMA de manera esglaonada en un període de quatre anys.

El CAC puntualitza que aquest increment de fons públic s’hauria de dedicar únicament als continguts, especialment a la ficció, així com a nous serveis de distribució.

Pel que fa als continguts, es proposa internacionalitzar i rendibilitzar les produccions pròpies, de la mateixa manera que han fet amb èxit altres països de la mida de Catalunya. Pel que fa als nous serveis de distribució, es proposa crear una plataforma de televisió a la carta impulsada per la CCMA i oberta a altres prestadors nacionals i locals (públics i privats) i a les productores. L’objectiu de la nova plataforma és donar més presència a la producció audiovisual catalana en el mercat.