Editrain, empresa dedicada a formació continuada dins de diversos sectors culturals,ha “baixat la persiana” de la seu de Barcelona al carrer de Borrell..L’empresa assentada a Madrid, i dirigida pel català Jaume Brull podria estar en un procés complexe .Segons hem pogut saber per diversos professionals que donaven cursos en aquest centre, i que ho expliquen als seus blogs:
la direcció ha acomiadat a alguns treballadors de la plantilla i deu una xifra important a diversos col·laboradors autònoms del centre

Comentari 1

Comentari 2
Editrain portava més de vint anys donant formació continuada per a patronals del sector editorial i també de l’audiovisual. Aquesta formació continuada rebia fons d’organitzacions oficials com Fundació Tripartita i altres també tenia, a parer de molts que hi havíem assistit, un nivell alt de rigor i excel·lència. Segons algunes fonts, el problema de l’empresa podria ser quelcom comú a les empreses familiars. Mentre Editrain, dirigida per Jaume Brull, era solvent i tenia unes facturacions continuades superiors als tres milions d’euros, bona part dels ingressos podien servir per a finançar algunes activitats digitals inviables del fill del propietari…