El directori més exhaustiu de televisions iberoamericnas

AREAVISUAL.ORG HA PRESENTAR EL PRIMER DIRECTORI “ONLINE” DE TELEVISIONS IBEROAMERICANES

Areavisual Project SL acaba de presentar una primera versió del directori “on line” de televisions iberoamericanes. En aquesta versió s’han indexat un total de 250 televisions, i en propers mesos s’espera arribar a les 650 que es tenen ja identificades.

En aquesta primera versió “online” del directori que s’ofereix als afiliats a la plataforma www.areavisual.org de cada televisió es presenta una “fitxa” amb la denominació social, els diferents canals i logos i pàgina web. Aquesta informació es considera bàsica. A més els afiliats que ho requereixin, a petició, poden accedir també a les dades de localització de cada canal i fins i tot persones de contacte.

Aquesta primera versió del directori presenta les dades de les televisions en forma de “fitxa” us vint països americans més Espanya, Portugal i Andorra que conformen la comunitat iberoamericana. Així mateix aquesta primera versió del directori que es presenta ara, ofereix “fitxes” de les televisions de parla hispana als Estats Units.

Areavisual Project que manté la plataforma www.areavisual.org com a comunitat del cinema i la televisió iberoamericana, considera que aquesta iniciativa pot tenir gran interès per als professionals de la producció i la distribució de tots els països iberoamericans, servint també per teixir ponts de connexió entre les televisions de tots els països de l’àrea.