Fotografia: art i document

Les noves tecnologies estan creant una gran transformació dins el món globalitzat de la fotografia. En aquest entorn es planteja com s’haurà de desenvolupar el treball del fotògraf per afrontar positivament aquesta conjuntura tan crítica que estem vivint i quin paper poden assolir les institucions i altres entitats envers els fotògrafs independents i els seus projectes de caire documental.  La inscripció es gratuïta, per assistir a les Jornades cal registrar-se en un formulari.

Les jornades aspiren a aclarir l’estat actual del gènere de la fotografia documental,  i exposar les inquietuds i experiències dels professionals. Tanmateix, es pretén plantejar quines són les darreres tendències, explicar les diverses polítiques institucionals, i mostrar visions plurals del seu desenvolupament futur a l’ensenyament. Una altra línia de reflexió s’orienta a preveure com serà el nou desplegament dins l’àmbit tecnològic, intentant distingir possibles solucions en aquest nou context, de manera que es puguin evidenciar futures direccions.

Els debats plantejaran els diversos aspectes que demostrin l’estat i l’impacte actuals de la fotografia documental, ja sigui pel seu valor històric, comunicatiu, informatiu i com a element d’integració i cohesió socials, i així evidenciar els usos que se’n fan en el nostre entorn quotidià més proper.