PROA, Federació de Productores Audiovisuals va organitzar a meitats de desembre una taula rodona amb els representants de diferents partits polítics que defensen un “augment substancial” de l’aportació pública a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per al 2023. PROA els ha exigit una concreció de xifres cara a les negociacions del pressupost de la Generalitat.

En cas contrari,els productors afirmen que “TV3 corre el risc de ser residual i, en conseqüència, que el sector audiovisual se’n ressenti i no pugui liderar projectes, sobretot en llengua catalana”,

El consell de govern de la CCMA ha demanat incrementar l’aportació pública de 100 milions d’euros, una petició que satisfà PROA, sempre i quan “una part majoritària d’aquesta dotació addicional es destini a continguts de productores externes”.

En la taula rodona Més producció, més català, més lideratge!, celebrada al Palau Robert de Barcelona, han participat Rocío García (PSC), Raquel Sans (ERC), Francesc Ten (Junts per Catalunya), Maria Dolors Sabater (CUP), Susanna Segovia (En Comú Podem) i Anna Grau (Ciutadans).

En el comunicat emès per PROA es constata el consens entre els grups parlamentaris sobre l’infrafinançament de TV3 i s’afirma. “La pèrdua d’ingressos publicitaris, les retallades de l’última dècada i l’envelliment tecnològic han restat potencial innovador, lideratge i qualitat a la graella del canal públic”, assenyala. Així doncs, davant d’aquest “diagnòstic compartit”, la Federació insta els grups a arribar a un acord polític per millorar la competitivitat de la televisió pública.

Durant el debat s’han posat sobre la taula mesures per millorar la competitivitat de la televisió pública, com l’aposta per una major diversitat en els continguts, la despolitització de l’ens amb una indústria audiovisual forta, la transparència pressupostària, una difusió dels continguts d’acord amb les formes actuals de consum, i la concreció del Pla Estratègic en un contracte programa que doni estabilitat a les productores audiovisuals a uns anys vista.

Grau, Segovia, Sabater, Ten, Sans, García i Oliva durant el debat (foto: PROA).