Des AREAVISUAL PROJECT, empresa gestora de les comunitats AREAVISUAL us informem de la fusió de les nostres plataformes AREAVISUAL.ORG i AREAVISUAL.COM. Creiem que amb aquesta decisió aconseguirem sumar esforços i acumulem en una única plataforma -AREAVISUAL.ORG- totes les visites i tots els resultats fins ara dispersos. La idea és donar unes passes enrera per agafar impuls i fer un salt qualitatiu…

De fet, a AREAVISUAL.ORG primera comunitat iberoamericana de professionals de l’audiovisual. hem millorat en últimes setmanes l’arquitectura de la pàgina, la inclusió de continguts i la seva navegabilitat per adaptar-la a la nova situació i hem confiat l’acció patrocinadora a l’empresa PATROCINAME que s’encarregarà d’aquesta tasca en endavant.


Aquesta decisió s’ha pres amb l’aprovació de Consell Editorial de AREAVISUAL, òrgan de mediació entre els membres de les diverses comunitats AREAVISUAL i l’empresa gestora AREAVISUAL PROJECT.

En paral·lel seguim potenciant la nostra Àrea Lab, per crear nous projectes comunicatius a l’espai La Clota cotreball de Barcelona Activa que s’avancen en AREAVISUAL.INFO.

Estem convençuts que aquesta mesura millorarà les nostres comunitats, quantitativament i qualitativament i com sempre vam quedar a disposició de tots els amics, membres de les comunitats i patrocinadors que fan possible aquest projecte sorgit l’any 2000 i que ha tingut diverses mutacions, sempre millorant.

ENLLAç A LA NOVA COMUNITAT AREAVISUALhttp://www.areavisual.org