Subvencions per a la producció de minisèries i llargmetratges televisius de ficció

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció d’obres audiovisuals que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, d’acord amb les modalitats següents:

a) Llargmetratges televisius de ficció.

b) Minisèries televisives de ficció. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per minisèrie l’obra audiovisual de ficció per a televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols, amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.

En les dues modalitats també s’admeten els llargmetratges i les minisèries que incloguin una part documental, sempre que la part de ficció sigui majoritària.

Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius perquè es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals

No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia.

Els telèfons de contacte:
dubtes sobre les línies de subvenció 933 162 849 i 933 162 713.
dubtes tramitació telemàtica 935 529 166.
Horari: de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.