Fins la data límit del 10 de junio de 2018 s’ademeten articles per “El Futuro Digital de los Hechos” del auql és editor invitat Carles Sora – carles.sora@upf.edu Postdoctoral Fellow del MIT Open Documentary Lab, CMS, Massachusetts Institute of Technology y profesor visitante lector del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra.

Notificación d’acceptació: 10 de setembre de 2018
Publicació: noviembre de 2018
Pautes pels autors: https://ift.tt/2BtwV8o
Contacte: Pere Freixa, director editorial, hipertext@upf.edu
S’ accepten originals escrits en espanyol, anglés i cataà
Revisió per experts en “simple peer review.”

Llamada de artículos en PDF

Teniu la documentació en aquest espai: RACO

 

f