+ info: CAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha atorgat el primer premi dels XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual a Marta Narberhaus Martínez pel treball “Children’s news. Topics, information quality and audience reception around Newsround, Logo and InfoK”.El treball analitza els informatius de televisió adreçats als infants a partir de l’estudi de les notícies de tres programes de referència de cadenes públiques: Newsround (BBC) Logo (ZDF) i InfoK (TVC).

Segons l’estudi, els tres programes destaquen per la seva qualitat i per acomplir l’objectiu d’estimular l’interès dels infants i de promoure valors. També, destaquen per la seva contribució a l’alfabetització audiovisual del infants.Entre les conclusions més destacades hi ha que els tres programes donen prioritat als temes socials i que gairebé un 25% del temes pertanyen a l’àmbit propi de l’agenda infantil. En concret, i pel que fa als temes de les notícies, gairebé la meitat dels temes tractats són de tipus social (43,4%), mentre que la cultura i els esports suposen una mica més del 30%. Per la seva banda, la política hi ocupa el 9,6% i l’economia, l’1,3%.

Pel que fa a cadascun dels programes, el treball assenyala que Logo, de la cadena alemanya ZDF, és el que presenta una distribució més equilibrada de temes i és, dels tres, l’únic que tracta temes econòmics i el que té més notícies sobre política i internacional, ja que es tracta d’un informatiu molt similar al que reben les persones adultes, per bé que amb un llenguatge adaptat a l’audiència infantil.