FAPAE -la Federació de Productors de l’Estat Espanyol- i fins a 99 associacions eurropees han signat, juntament una carta adreçada al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker

En la carta es diu que “El model que es vol implantar a Europa sobre el Mercat Únic Digital implica un profund canvi en els processos de producció, comercialització i finançament de les produccions audiovisuals, fins al límit de posar en risc la viabilitat de la indústria independent i amb conseqüències negatives, no només per a la indústria audiovisual, sinó també, i sobretot, per als consumidors “, Ramon Colom, president de FAPAE
Aquesta setmana s’ha remès una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, sol·licitant la revisió del Mercat Únic Digital que s’està plantejant a la Unió Europea. La mateixa està signada per 99 organitzacions de productors de cinema i televisió, organitzadors d’esdeveniments esportius, distribuïdors, locutors, guionistes, sales de cinemes, mitjans de comunicació i sindicats de tot Europa, entre d’altres.
Com la Confederació FAPAE ha informat en un comunicat al mes de maig, els productors europeus agrupats en FIAPF, van presentar un informe amb les conseqüències negatives que l’aplicació del Mercat Únic Digital suposaria per a la
producció audiovisual. A la carta, les organitzacions signants entre les que es troba FAPAE i les associacions membre d’aquesta organització, expliquen quines són les conseqüències negatives que aquest canvi generarà no només a la
indústria audiovisual europea, si no i, sobretot, en els consumidors.
“El model posat sobre la taula per Europa sobre el Mercat Únic Digital implica un profund canvi en els processos de producció, comercialització i finançament de les produccions audiovisuals, fins al límit de poder posar en risc la
viabilitat de la indústria independent i amb conseqüències negatives, no només per a la indústria audiovisual europea sinó i, sobretot, per als consumidors “, Ramon Colom, president de FAPAE
La Confederació de productors audiovisuals va fer públic l’informe denominat “The impact of cross-border access to audiovisual content on EU consumers “(Enllaç) que va ser realitzat per OXERA and O & O, en el qual s’adverteix que el Mercat
Únic Digital, en lloc de millorar l’elecció del consumidor, com pretén la Comissió Europea, erosionarà l’explotació territorial i conduirà a un enorme cost per al públic, així com de l’economia creativa europea, amenaçant la diversitat cultural tant en la producció i distribució, la qual cosa redueix el volum i qualitat del contingut original que s’ofereixen a la Unió Europea. L’Estudi, que ha estat realitzat en els 28 països membres de la Unió Europea, conclou que, a més, els títols estrangers també es veuran afectats negativament.
L’estudi desprèn que tots els continguts (produccions locals internacionals, europees i independents) es veurien afectats negativament, amenaçant la diversitat cultural: es produirà fins a un 48% menys de nombre de gèneres en 2 els continguts de televisió i un 37% menys de la producció de cinema local, que serà un contingut més marginal. fins i tot el contingut que encara es fa podria patir una caiguda en els costos de producció, el que també afectaria a la qualitat del contingut disponible per als consumidors. Tot això suposa que els consumidors s’enfrontarien a preus més alts i a
perdre l’accés a continguts que actualment gaudeixen.
L’oficina del president Jean-Claude Juncker ha realitzat justificant de recepció d’aquesta carta en què s’explica que “la indústria audiovisual està abraçant les oportunitats que ofereix la nova tecnologia: generant millores en la connectivitat a la
era digital per satisfer la demanda dels consumidors tant en l’elecció, la qualitat, com en la diversitat. hi ha un nombre creixent de serveis audiovisuals en línia disponibles a Europa que transmeten contingut d’alta qualitat a milions d’espectadors de forma apta per al públic. Els consumidors tenen més accés a més contingut, en més i en més
dispositius que mai abans i, aquest creixement, va a continuar “, expliquen.
A la carta remesa al president de la Unió Europea, també es posa de manifest quina és la transcendència de la indústria audiovisual a Europa: el sector factura en un any més de noranta-set bilions d’euros, dóna feina a més d’un milió de
persones en tota la Unió i ha estat creixent a un 2% anual, més ràpid que l’economia europea en el seu conjunt.